Telefon: +48 22 789 27 54, +48 502 733 024
slide2
Clipboard01
previous arrow
next arrow

  Imię i nazwisko *

  Numer telefonu *

  Adres email *

  Treść wiadomości

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w formularzu kontaktowym na potrzeby kontaktu mailowego przez JOBDA Spółka Cywilna z siedzibą w Józefowie przy ul. Wrzosowej 1 (Administrator danych), zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Podanie moich danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do przetworzenia poniższego zapytania i nie będzie wykorzystywane w inny sposób niż powyższy.

   


  Klauzula informacyjna

  Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.4.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO), informuję, że:Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest JOBDA Spółka Cywilna z siedzibą w Józefowie przy ul. Wrzosowej 1, reprezentowana przez Roberta Jobda, dalej Administrator

  1. Przedstawiciel administratora danych osobowych – nie dotyczy
  2. Inspektor ochrony danych osobowych – nie dotyczy
  3. Cel przetwarzania danych osobowych oraz podstawa prawna przetwarzania – Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywać się będzie na podstawie art. 6 ust. 1 lit a RODO i art. 6 ust. 1 lit. b RODO odpowiednio na podstawie Pani/Pana zgody i w celu zawarcia lub na podstawie zawartej umowy, w celu realizacji jej postanowień,
  4. Administrator prowadzi operacje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych:
   1. Imię i nazwisko
   2. Adres zamieszkania
   3. Adres e-mail
   4. Nr telefonu
   5. Nr rachunku bankowego
   6. Nr PESEL
  5. Posiada Pani/Pan prawo do:
   1. żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, uzupełnienia, inormacji o operacjach przetwarzania, przenoszenia danych, usunięcia ( prawo do bycia zapomnianym ) lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
   2. wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,
   3. przenoszenia danych,
   4. wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
   5. cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu,
  7. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 6 lat lub odpowiednio do czasu wygaśnięcia zawartej umowy/ realizacji zlecenia/ realizacji zamówienia.
  8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem umownym, a ich niepodanie będzie skutkowało brakiem możliwości przetwarzania danych osobowych, a tym samym brakiem możliwości realizacji zawartej umowy/realizacji zlecenia/ realizacji zamówienia.